ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาและดำเนินการโดยบริษัท ดังภูมิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระบบนี้เป็นส่วนความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของหน่วยงานราชการ ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคุณภาพดี เพื่อตอบสนองการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกหลากหลายโปรแกรม รองรับตาม
ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 และ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2565

บริษัท ดังภูมิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ภาคกลาง)

เลขที่ 57 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2945-7428-9 , 06-2709-2414
โทรสาร : 0-2945-9443

GROWLISTO

บริษัท โกรลิสโต้ จำกัด (ภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคใต้)

เลขที่ 302/57 หมู่ที่ 5 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ฝ่ายขาย : : 06-5229-6626, 06-2694-2662, 09-4692-8239
งานดูแลลูกค้าพิเศษ : 06-3492-4792, 09-9365-1493
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชันเต็มสามารถเกษียนได้
ในแทปเล็ต
พรีเมียมเว็ปไซด์ดีไซน์
สวยงาม ทันสมัย ตรงตามอัตลักษณ์
ระบบอีเซอร์วิส สำหรับบริการคำขอใบอนุญาต และคำร้อง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การลางาน การลงเวลา
และข้อมูลเงินเดือน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
สำหรับการเชื่อมต่อไม่เสถียร คลิ้ก